Framsidan Appeal De mänskliga rättigheterna tillbaka till asylpolitiken

De mänskliga rättigheterna tillbaka till asylpolitiken

De mänskliga rättigheterna har glömts bort i Finlands asylpolitik. Människor som söker skydd återsänds till farliga länder, asylbesluten fattas under stor brådska och rättsskyddet tryggas inte.

Besluten som regeringen gör definierar hur Finland skyddar människor som behöver skydd. Det är dags att påverka och ändra riktningen på Finlands asylpolitik.

Vädja till de kommande partiordförandena. Finlands asylpolitik måste respektera de mänskliga rättigheterna!

Bästa kommande partiordföranden, jag kräver att

  • Finland följer det absoluta förbjudet mot återsändning.
  • Asylsökande får en rättvis asylprocess och att de har effektiva rättsskyddsmedel till sitt förfogande. Den tidigare lagen gällande asylsökandes rätt till rättegångsbiträde från början på asylprocessen samt besvärstiderna skall återinföras.
  • Personer vars asylgrunder uppfylls beviljas asyl.

Skriv under appell.

Virhe: tarkista sähköposti

Fel: Telefonnumret ska börja med 0. Numret får inte innehålla mellanslag eller konstiga tecken.

Underskrift: 3163

31 %
025005000750010000

Alla som söker skydd har rätt att få sin sak rättmätigt prövad. De senaste åren har asylsökandes rättsskydd dock försvagats i Finland och migrationsverkets tolkningspraxis har skärpts.

Asylsökande har i praktiken ingen möjlighet att få ett välbehövligt rättegångsbiträde genast från början på processen. Tiden bokad för asylsamtalen är oftast alldeles för kort och det finns inte tillräckligt med tid att utreda asylgrunderna. Även besvärstiderna har förkortats till otillräckliga.

Förutom detta har även rättsbiträdenas ersättning minskats. En skälig ersättning är oerhört viktigt så att arbetet kan göras på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Ingen får återsändas till ett land där man hotas av förföljelse, annan omänsklig behandling eller tortyr. Även annan behandling som kränker människovärdet eller hot om dödsstraff är grunder för förbudet mot återsändning. Detta absoluta återsändningsförbud förbinder alla myndigheter men i den nuvarande asylpolitiken finns det en stor risk att myndigheterna kränker detta förbud.  Afghanistan är t.ex. så otryggt att ingen får återsändas dit och intern flykt får inte tillämpas.

Det är dags för Finland att ta en riktning mot en asylpolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Vi har en skyldighet att ge människor som söker skydd en rättvis asylprocess. Såväl landets egen lagstiftning som internationella fördrag förpliktar Finland till det.

Underteckna appellen och kräv att partiordförandena garanterar att rättskyddet förverkligas till dem som söker skydd.

 

Den här julen fyller den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 70 år. Födelsedagen är dock inte glad eftersom våra mänskliga rättigheter allt mer påtagligt kränks runtom i världen. Allvarligt hotade är speciellt rättigheterna hos människor som söker skydd. I slutet på året agerar vi för en asylpolitik som respekterar de mänskliga rättigheterna. Läs mera här.

Följ oss: