Framsidan Appeal Atena Daemis kamp mot dödsstraffet

Atena Daemis kamp mot dödsstraffet

Atena Daemi för en högljudd kamp mot dödsstraffet i sitt hemland Iran. Därför har hon dömts till många års fängelse. Underteckna appellen och kräv att den iranska regimen släpper Atena fri och respekterar sina medborgares yttrandefrihet!

Ärade Ayatollah Sadegh Larijani, överhuvud för det iranska rättsväsendet,

Jag kräver att de iranska myndigheterna

  • omedelbart och utan villkor släpper Atena Daemi fri,
  • ser till att Atena får tillgång till hälsovård utanför fängelset.

Skriv under appell.

Virhe: tarkista sähköposti

Fel: Telefonnumret ska börja med 0. Numret får inte innehålla mellanslag eller konstiga tecken.

Underskrift: 6056

60 %
025005000750010000

I likhet med många andra iranier önskar Atena Daemi att det inte längre ska tillämpas dödsstraff i Iran. Hon har kritiserat dödsstraffet i sociala medier, delat ut flygblad mot straffet och deltagit i en fredlig demonstration som motsatte sig avrättningen av en ung kvinna.

Nu försmäktar Atena i fängelse. Hon har dömts till sju års fängelse för att kampen mot dödsstraffet, spridningen av flygblad och demonstrationerna tolkades som spridning av propaganda och deltagande i sammankomster som äventyrar den nationella säkerheten. Själva rättegången tog 15 minuter.

Under fångenskapen har Atena misshandlats av myndigheterna. Hon har också blivit förflyttad mellan olika fängelser. Till exempel blev hon flyttad till det beryktade fängelset Shahr-e Rey som är avsett för fångar åtalade för våldsbrott. Atena kom inte på något annat sätt att protestera mot förflyttningen än att inleda hungerstrejk.

Anklagelserna mot Atena är ett sätt att tysta ned henne och många andra människorättsförsvarare som vågar lyfta fram den iranska regimens kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Hon är en av de tiotals fängslade som har riskerat sitt liv och offrat sin frihet i protest mot dödsstraffet i sitt hemland Iran.

Atena har vigt sitt liv åt att försvara rättigheter som tillkommer oss alla. Nu är det vår tur att försvara hennes rättigheter! Kräv att Iran släpper Atena fri och slutar trampa på medborgarnas yttrandefrihet!

Följ oss: