Aleksej Navalnyjs liv är i fara!
Appell

Aleksej Navalnyjs liv är i fara!

Oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj greps 17.1.2021 då han återvände till Ryssland efter att ha återhämtat sig i Tyskland från en förgiftning. Han dömdes till 2,5 års fängelse för att ha brutit mot ett villkorligt fängelsestraff från 2014.

I fängelset har Navalnyjs hälsotillstånd försämrats märkbart och han har inte fått adekvat vård. Navalnyj har också berättat att ha väcks upp flera gånger om natten. Kontinuerlig sömnbrist uppfyller kriterierna för tortyr. Som protest inledde Navalnyj en över tre veckor lång hungerstrejk.

Navlnyjs fängslande är olagligt och politiskt motiverat. Kräv tillsammans med oss att han friges omedelbart!

Skriv under appellen
1%
Från värt mål
14
Underskrifter
Closing soon
Fördubbla din insats: dela appellen till dina vänner och be dem skriva under.
FacebookTwitterWhatsApp

Äräde president vladimir putin,

Jag kräver att

• Aleksej Navalnyj friges omedelbart
• Aleksej Navalnyj får den sjukvård han önskar och behöver
• En oberoende utredning om Navalnyjs fängelseomständigheter inleds och påståendena om tvångsväckningar som uppfyller kriterierna för tortyr och att han vägrats vård utreds grundligt
• De som torterat och utsatt Aleksej Navalnyj för omänsklig behandling måste bära sitt ansvar

Fördubbla din insats: dela appellen till dina vänner och be dem skriva under.
FacebookTwitterWhatsApp

Aleksej Navalnyj är oppositionspolitiker, aktivist och grundare till en stiftelse som motarbetar korruption. Han har öppet kritiserat Kreml och skapade rubriker i augusti 2020 då han utsattes för en förgiftning. Enligt utredningar var det den ryska säkerhetstjänsten FSB som försökte förgifta Navalnyj med nervgiftet novitjok.

Navalnyj återhämtade sig från den livsfarliga förgiftningen i Tyskland. Han återvände till sitt hemland söndagen 17.1.2021 och greps på flygplatsen i Moskva bara några minuter efter att planet landat. I februari dömdes han till 2,5 år ovillkorligt fängelse.

I fängelset har Navalnyjs hälsotillstånd försämrats märkbart och han har inte fått adekvat vård. I slutet av mars inledde han en tre veckor lång hungersstrejk som protest. Han har också berättat att han väcks varje timme under natten. Kontinuerlig sömnbrist och att vägran att förse honom med adekvat vård kan uppfylla kriterierna för tortyr.

Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard har skrivit till president Vladimir Putin och krävt att Navalnyj friges omedelbart och ska få den specialvård han behöver.

Gripandet och förföljelsen av Aleksej Navalnyj vittnar om att de ryska myndigheterna vill tysta ner honom. Han har berövats sin yttrandefrihet och fråntagits möjligheten att bedriva fredlig aktivism.