Etusivu Kysymys 4: Translain muuttaminen

Kysymys 4: Translain muuttaminen

Pitääkö Suomen nykyistä translakia muuttaa niin, että se kunnioittaa transihmisten itsemääräämisoikeutta ja turvaa heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen?

Keskusta (kyllä): ”Keskusta katsoo, että sukupuolen korjaaminen on ennen kaikkea sukupuoli-identiteettiin liittyvä muutos. Sukupuoltaan korjanneita henkilöitä ei ole syytä velvoittaa avioeroon, jos he eivät itse sitä halua. Myöskään lisääntymiskyvyttömyysvaatimukselle ei ole perusteluja. Monilla sukupuolta korjanneilla henkilöillä on lapsia jo nyt.”

RKP (kyllä): ”RKP:n mielestä translakia tulee muuttaa. RKP on nykyisessä hallituksessa kannattanut translain muuttamista.”

SDP (kyllä): ”Pidämme kysymyksessä esitetyillä perusteilla nykytilannetta ihmisoikeuksia loukkaavana ja siksi ministeri Huovinen on valmistellut lakimuutoksen, jota kuitenkaan emme ilmeisesti saa tässä hallituksessa eteenpäin.”

Vasemmistoliitto (kyllä): ”Vaadittava translain muutos on yksi niistä harvoista lakimuutoksista, joilla ihmisoikeuksien toteutumista voidaan edistää merkittävästi ilman kustannusvaikutuksia.”

Vihreät (kyllä): ”Translaki sisältää perusoikeuksia loukkaavia vaatimuksia. Transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään eivät toteudu Suomessa. Yksi suurimmista epäkohdista on sukupuoltaan korjaavan sterilisaatiovaatimus. Pakkosteriloinnille ei ole lääketieteellistä perustetta, vaan se perustuu ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Lakia on muutettava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Lain tulisi huomioida myös, että kaikki sukupuolen korjaukseen hakeutuvat eivät tarvitse tai halua lääketieteellisiä toimenpiteitä. Juridisen sukupuolen korjaaminen väestötietoihin riittäisi.”

Kristillisdemokraatit (ei): ”Voimassaolevan lain säätänyt eduskunta piti merkittävänä edellytyksenä väestötietojärjestelmään merkityn sukupuolen vahvistamisessa vastakkaiseksi, että henkilö esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa. Eurooppalaisen konsensuksen puuttuessa ja ottaen huomioon asian luonne Suomella on katsottava olevan laaja harkintavalta asian sääntelyssä. Pidän tärkeänä, että tällä hallituskaudella tasa-arvolakiin lisättiin säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta.”

Kokoomus (ei): ”Kokoomus on sitoutunut noudattamaan Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Kokoomus kannattaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kokoomuksen periaateohjelman mukaisesti Kokoomuksen tavoitteena on ihmisten välinen tasa-arvo.”

Perussuomalaiset (ei): ”Tavallisen lainsäätäjän vallan rajoituksena ja lainsoveltajan toimintaa ohjaavana on jo nykyisellään se, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Seuraa meitä: