Etusivu Kuntavaalit 2017 Minun kuntani ei sulje oviaan hädässä olevilta pakolaisilta

Minun kuntani ei sulje oviaan hädässä olevilta pakolaisilta

Maailmanlaajuisesti yli 21 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotimaansa paetakseen sotaa ja vainoa. Valtion lisäksi myös kunnat voivat olla osa ratkaisua. Tarjoamalla aiempaa enemmän kuntapaikkoja kansainvälistä suojelua saaville, ovat kunnat auttamassa uusia suomalaisia uuden elämän alkuun.

Jotta maailman historiallinen pakolaistilanne saadaan ratkaistua, on kansainvälisen yhteisön osallistuttava solidaarisesti ja oikeudenmukaisesti vastuunjakoon. Toistaiseksi pakolaisista 86 % oleskelee kuitenkin edelleen kehittyvissä maissa.

Kuvassa Irakista paennut Hussein

Yhteiset ratkaisut edellyttävät valtion lisäksi myös paikallistason, kuntien ja kuntalaisten osallistumista. Kansainvälistä suojelua saavien ihmisten onnistunut kotoutuminen ja asettuminen uudelle kotipaikkakunnalle Suomessa perustuvat ensisijaisesti kuntien vapaaehtoisesti tarjoamille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) kanssa sovittaville kuntapaikoille. Kunnat puolestaan saavat valtiolta korvausta kuntaan sijoitetuista pakolaisista.

Kunnissa on onnistuneen kotoutumisen avain

Jos turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, on edessä muutto omaan kotiin, pois vastaanottokeskuksesta. Muutto kuitenkin edellyttää kuntapaikkaa, ellei henkilö itse kykene järjestämään omatoimisesti asuinpaikkaa. Tarjoamalla riittävästi kuntapaikkoja kunnat mahdollistavat sen, että oleskeluluvan saanut henkilö voi asettua jo tutuksi tulleeseen vastaanottokuntaan tai sen lähialueille. Näin uutta elämää rakentava, toipuva ihminen ei joudu jälleen muuttamaan uuteen, vieraaseen ympäristöön uusine ihmisineen.

Nopeasti varmistuva kuntapaikka on erityisen tärkeää ilman huoltajaa maahan tulleille alaikäisille.

Nopeasti varmistuva kuntapaikka on erityisen tärkeää ilman huoltajaa maahan tulleille alaikäisille ja perheille. On inhimillisesti oikein ja yhteinen etumme, että uudet suomalaiset pääsevät mahdollisimman sujuvasti ja viivytyksettä kiinni uuteen elämään Suomessa ilman ylimääräistä odottamista ja epävarmuutta vastaanottokeskuksessa.

Vuonna 2015 kasvaneen turvapaikanhakijamäärän myötä kuntapaikkojen tarve kasvoi merkittävästi. Vaikka Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on palannut yhden poikkeusvuoden jälkeen 2000-luvun normaalitasolle ja vain osa hakijoista saa oleskeluluvan Suomesta, on kuntapaikoista pulaa.

Myöskään Suomen vuosittaiseen pakolaiskiintiöön valitut pakolaiset eivät voi saapua uuteen kotimaahansa ennen kuin kuntapaikka on varma. Monena vuonna heidän pääsynsä pakolaisleireiltä Suomeen onkin viivästynyt tarjottujen kuntapaikkojen vähyyden takia. Koska pakolaiskiintiö on reitti turvaan erityisesti haavoittuville ryhmille, kuten kidutetuille, vammaisille ja yksinhuoltajille, on kuntien sitoutuminen kuntapaikkojen tarjoamiseen erityisen tärkeää heidän hyvinvointinsa kannalta.

Kuntapaikkoja tarvitaan lisää

Suomen 311 kunnasta noin 200 oli viime vuoden loppuun mennessä sitoutunut kuntapaikkojen tarjoamiseen. Noin puolet näistä kunnista otti pakolaisia vastaan ensimmäistä kertaa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta kuntapaikkoja oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tarjolla vain kolmasosalle oleskeluluvan saavista. Tälle vuodelle viimevuotiset lupaukset eivät riitä, vaan kuntapaikkoja tarvitaan lisää.

Kunnat voivat sopia ELY-keskuksen kanssa, kuinka monta kuntapaikkaa tarjoavat, mutta osa kunnista sopii pakolaisten vastaanottamisesta lupaamatta kuitenkaan tiettyä kuntapaikkamäärää. Esimerkiksi Helsinki on vedonnut muun muassa asuntopulaan kuntapaikkojen tarjoamisen esteenä. Suuri osa oleskeluluvan saaneista muuttaakin suuriin kaupunkeihin omatoimisesti. Helsinki on kuitenkin päättänyt myöntää kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat asuneet Helsingissä vastaanottoajan. Niin suurten kuin pienten paikkakuntien on osoitettava aktiivisuutta ja osallistuttava yhteisiin talkoisiin hädänalaisten auttamiseksi.

Suomen kunnat ja kuntien asukkaat, me tavalliset suomalaiset, voimme olla mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista pakolaistilannetta osoittamalla, että me suomalaiset välitämme ja haluamme tehdä oman osuutemme. Kuntapäättäjät voivat käyttää ääntään ja toivottaa hätää paenneet uudet naapurimme rohkeasti tervetulleeksi.

Tule mukaan

Oletko ehdolla kuntavaaleissa? Sitoudu edistämään teemojamme ja ole mukana työssä ihmisoikeusmyönteisen kunnan puolesta. Julkaisemme sivuillamme listan kaikista sitoutuneista ehdokkaista.

Oletko äänestäjä?  Haastaa oman kuntasi ehdokkaat mukaan työhön ihmisoikeuksien puolesta. Saat meiltä helpot ohjeet ja vinkit ehdokkaiden tavoittamiseen.

Seuraa meitä: