Coastei -kadun romaniperheet

Joulukuussa 2010 noin 350 ihmistä häädettiin kodeistaan Coastei Streetin kaupunginosassa Cluj-Napocan kaupungissa Romaniassa. Suurin osa häädetyistä oli romaneja. Yhteisölle kerrottiin kaksi päivää aikaisemmin, että heillä on muutama päivä aikaa muuttaa tavaroineen. Heillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa päätökseen.

Coastei Streetin entisten asukkaiden elämänlaatu huononi huomattavasti häädön seurauksena.

Perheistä 40 sijoitettiin elementtitaloihin kaupungin laitamille, kaatopaikan lähettyvillä sijaitsevalle Pata Rat -nimiselle alueelle. Vaihtoehtoisten asuntojen asumisolot ovat kelvottomat: asunnot on ahdettu täyteen asukkaita, peseytymistilat ovat puutteelliset eikä varsinaisia keittiöitä ole, ja home ja kosteus altistavat asukkaat sairauksille. Kaukainen sijainti ja huonot kulkuyhteydet vaikeuttavat työllistymistä ja julkisten palveluiden käyttöä.

Loput häädetyistä perheistä jäivät ilman asuntoa. Seitsemän perhettä asuu ahtaissa oloissa elementtitaloihin sijoitettujen sukulaistensa luona. Loput saivat luvan rakentaa suojia elementtitalojen viereen. Lupa on kuitenkin vain suullinen, eikä heillä ole virallista omistusoikeutta maahan. Perheet pelkäävät jatkuvasti uutta häätöä ja kotiensa menettämistä.

Viranomaisten toimeenpanema pakkohäätö loukkaa romanien oikeutta asumiseen, joka on edellytys monien muiden oikeuksien toteutumiselle. Kansainvälisen oikeuden mukaan viranomaisten olisi pitänyt yhdessä perheiden kanssa etsiä vaihtoehtoja häädölle ja tiedottaa päätöksistä asianmukaisesti.

Tammikuussa 2014 Cluj-Napocan tuomioistuin ratkaisi, että romanien pakkohäätö kaatopaikan läheisyyteen oli laiton, ja määräsi kaupungin maksamaan häädetyille korvauksia. Yhteisön jäsenet aikovat jatkaa oikeuksiensa ajamista, kunnes he saavat palata kaupunkiin.

Amnesty International vaatii Romanian viranomaisia tunnustamaan, että oikeus asumiseen on ihmisoikeus ja etsimään yhdessä häädettyjen romanien kanssa vaihtoehtoisen, turvallisen ja ihmisarvon mukaisen asuinpaikan.

Lue  lisää Amnestyn työstä romanien oikeuksien puolesta.

Seuraa meitä: