Etusivu Avoimet työpaikat Harjoittelupaikka: Oikeudellinen harjoittelija (pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet)

Harjoittelupaikka: Oikeudellinen harjoittelija (pakolaisten ja siirtolaisten oikeudet)

Etsimme vaikuttamistiimiimme korkeakouluharjoittelijaa, jonka ensisijaisena tehtävänä on avustaa oikeudellista asiantuntijaa turvapaikka-asioihin liittyvässä ja muussa oikeudellisessa työssä. Tarjoamme näköalapaikan ihmisoikeuksia koskevan vaikuttamistyön suunnitteluun ja toteutukseen. Työtehtävät keskittyvät enimmäkseen turvapaikka-asioihin, mutta toivomme harjoittelijan olevan valmis ottamaan vastaan tehtäviä monipuolisesti, välillä haastavassakin aikataulussa.

Harjoittelun kesto on kuusi kuukautta ja harjoittelu alkaa tammikuun puolivälissä tai sopimuksen mukaan. Harjoittelijaksi voidaan valita vain päätoiminen perustutkinto-opiskelija.

Toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

  • avustaminen monipuolisesti pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksia koskevassa työssä tukemalla oikeudellista asiantuntijaa vaikuttamistyössä ja kampanjoinnissa
  • avustaminen tarvittavissa tausta-analyyseissa ja tekstituotannossa, keskeisenä teemana pakolaiset ja turvapaikanhakijat, esimerkkeinä säilöönotto sekä perheenyhdistäminen
  • tarvittaessa oikeudellisen asiantuntijan avustaminen lausuntojen laatimisessa hallituksen lakiesityksistä
  • osallistuminen muuhun vaikuttamistiimin työhön, kuten tapahtumien ja koulutusten järjestelyihin

Tehtävä edellyttää:

  • oikeudellisen perustutkinnon maisterivaiheen opintoja Suomessa (mielellään valtiosääntöoikeuden, EU-oikeuden, hallinto-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden perusaineopinnot suoritettuina sekä syventäviä opintoja tai muuta perehtyneisyyttä joistakin näistä aineista)
  • perehtyneisyyttä ihmisoikeuksiin ja erityisesti turvapaikka-asioihin
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta kansainväliseen yhteydenpitoon
  • sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä hyvää englannin kielen kirjallista ilmaisua. Muu kielitaito, kuten ruotsi, on eduksi.

Arvostamme myös kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän ja ihmisoikeustyön tuntemusta sekä kokemusta kansalaisjärjestö- tai vapaaehtoistyöstä.

Harjoittelija työskentelee Amnestyn Suomen osaston toimistossa Helsingissä. Amnesty maksaa harjoittelijalle palkkaa 1520 €/kk. Pyydämme hakijoita ilmoittamaan, onko heillä käytössään oman laitoksen tai tiedekunnan tarjoama harjoittelumääräraha. Tuen saaminen ei ole edellytys valituksi tulemiselle.

Hakemukset sähköpostitse viimeistään ke 11.12.2019 osoitteeseen rekrytointi@amnesty.fi. Viestin otsikkoon tunnus ”oikeudellinen harjoittelija”. Haastattelut pyritään pitämään viikkojen 2 ja 3 aikana.

Lisätietoja tehtävästä: oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen, puh. 044 334 6256. Tiedustelut puhelimitse 27.11.2019 klo 15-16, 28.11.2019 klo 15-16, 9.12.2019 klo 11-12 tai 10.12.2019 klo 11-12. Sähköpostitse saapuneisiin tiedusteluihin emme pysty vastaamaan.

Amnesty painottaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.

Seuraa meitä: