Etusivu Avoimet työpaikat Harjoittelupaikka: Kampanjaharjoittelija (Kirjeitä vapaudelle ja Koulujen kirjemaraton)

Harjoittelupaikka: Kampanjaharjoittelija (Kirjeitä vapaudelle ja Koulujen kirjemaraton)

Etsimme osastoomme ajalle syys-joulukuu 2020 korkeakouluharjoittelijaa, jonka ensisijaisena tehtävänä on avustaa osaston vaikuttamis- ja viestintätiimejä Kirjeitä vapaudelle ja Koulujen kirjemaraton -kampanjoiden toteuttamisessa.

Harjoittelun kesto on neljä kuukautta. Harjoittelijaksi voidaan valita vain päätoiminen tutkinto-opiskelija.

Toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

 • avustaminen viestinnän ja ihmisoikeuskasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • Kirjeitä vapaudelle ja Koulujen kirjemaraton -kampanjoiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä kampanjakoordinaattorin ja ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntijan kanssa
 • avustaminen kampanjaan liittyvässä tekstintuotannossa ja taustamateriaalien kokoamisessa
 • osallistuminen kampanjamateriaalin eri elementtien suunnitteluun ja valmistamiseen
 • avustaminen kampanjaan liittyvien tapahtumien järjestelyissä ja koulutuksissa
 • osallistuminen tarvittaessa muuhun viestintä- ja vaikuttamistiimien työhön

Tehtävä edellyttää:

 • soveltuvia korkeakouluopintoja (esim. yhteiskuntatieteet, kasvatustiede, viestintä, tapahtumatuotanto)
 • perehtyneisyyttä ihmisoikeuksiin
 • sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä kokemusta tekstintuotannosta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • hyvää englannin kielen taitoa, muu kielitaito on eduksi

Harjoittelija työskentelee Amnestyn Suomen osaston toimistossa Helsingissä. Amnesty maksaa harjoittelijalle palkkaa 1520 €/kk. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan, mikäli heillä on mahdollisuus saada laitokseltaan tai tiedekunnaltaan harjoittelutukea. Tuen saaminen ei ole edellytys valituksi tulemiselle.

Hakemukset sähköpostitse viimeistään su 9.2.2020 osoitteeseen rekrytointi@amnesty.fi. Viestin otsikkoon tunnus “Harjoittelija, Kirjeitä vapaudelle”. Haastattelut pidetään viikolla 9.

Lisätiedot tehtävästä ja hakuprosessista: kampanjakoordinaattori Outi Pallasoja, p. 050 558 9997. Tiedustelut puhelimitse 4.12.2019 klo 9-11, 11.12.2019 klo 9-11, 15.1.2020 klo 9-11 tai 22.1.2020 klo 9-11. Sähköpostitse saapuneisiin tiedusteluihin emme pysty vastaamaan.

 

Amnesty painottaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.

Seuraa meitä: