Etusivu Työmme Ihmisoikeuskasvatus Apunne on korvaamatonta Amnestyn työlle

Apunne on korvaamatonta Amnestyn työlle

Kenelläkään ei ole oikeutta päättää puolestamme omaa sukupuoltamme tai sitä, ketä rakastamme. Tehdään tästä todellisuutta: liity kamppailuun ihmisoikeuksien puolesta ja lahjoita päivän palkka Amnestyn työn tukemiseksi.

Miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa syrjitään, vangitaan, pahoinpidellään ja jopa tapetaan seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi pidätetyt tai vangitut ihmiset ovat mielipidevankeja ja vaadimme heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan.

Pidetään huolta, että jokainen nuori voi olla oma itsensä – rauhassa ja pelkäämättä.

Lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten (LHBTIQ) ihmisten oikeuksien loukkauksilla on monia muotoja. Heitä kidutetaan ja kohdellaan halventavasti, heidän sanan- ja kokoontumisvapauksia rajoitetaan ja heitä  pidätetään mielivaltaisin perustein.

Me Amnestylla teemme työtä sen puolesta, jotta kenenkään ei tarvitsisi piilotella omaa sukupuoltaan tai sitä, ketä rakastaa. 

Pidetään huolta, että jokainen nuori voi olla oma itsensä – rauhassa ja pelkäämättä. Anna päivän palkka Amnestyn työn tukemiseen.

Koulusi tuki on erittäin arvokas, sillä Amnesty rahoittaa toimintansa lähes yksinomaan yksittäisen ihmisten lahjoitusten ja jäsenmaksujen avulla. Osallistumalla päivätyökeräykseen saatte käyttöönne oppimateriaalit, joiden avulla oppitunnilla voidaan kertoa käytännönläheisesti seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiä koskevista oikeuksista. Osana oppimateriaaleja on Tom of Finland -DVD ja sitä varten tehdyt ihmisoikeuskasvatusmateriaalit. Jokainen keräykseen osallistunut opiskelija saa kiitokseksi Human rights are my pride -rannekkeen.

Venäjän “homopropagandalaki” iskee pahiten nuoriin

 

Vuonna 2013 Venäjällä tuli voimaan niin kutsuttu homopropagandalaki, joka kieltää  ”homoseksuaalisuuden edistämisen” alaikäisten keskuudessa. Lain nimellisenä tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria, todellisuudessa se leimaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia aikuisia ja lapsia sekä syventää heidän syrjintäänsä. Lisäksi laki estää nuoria saamasta tietoa, joka voi olla olennaista heidän hyvinvoinnilleen.

Nuori venäläinen aktivisti Evdokia Romanova tuomittiin lokakuussa 2017 yli 700 euron suuruisiin sakkoihin, vain koska hän postasi sosiaalisen median kanaviinsa homoseksuaalisuutta käsitteleviä artikkeleita. Tämä tuomio loukkaa törkeästi Evdokian sananvapautta.

Oikeus olla minä: Suomen translaki on muutettava

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Vahvistaakseen juridisen sukupuolensa on oltava täysi-ikäinen, on oltava diagnoosi transsukupuolisuudesta ja on oltava lisääntymiskyvytön. Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi.

Sakris Kupilan henkilöllisyystodistuksen mukaan hän on nainen. Nainen hän ei kuitenkaan ole koskaan ollut. Tästä syystä hän kohtaa päivittäin syrjintää. Matkustaminen on hankalaa ja jopa vaarallista, jos passissa oleva sukupuoli ei vastaa ulkoista olemusta; työnhaussa ja koulussa saattaa joutua selittämään tuntemattomille ihmisille sukupuolikokemustaan. Tällaisissa tilanteissa riski joutua kiusaamisen tai jopa väkivallan kohteeksi kasvaa.

Nöyryyttäviin ehtoihin suostuminen ei ole Sakrikselle kuitenkaan vaihtoehto. Suomen translain on muututtava – ei hänen: “Lopetan sitten, kun maailma on valmis.” 

Näin järjestät keräyksen

Koulu voi itse vapaasti päättää päivätyökeräyksen päivämäärän sekä yhteisen keräyssumman (suositus 15 euroa/oppilas). Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista.

Amnestyn päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö IF:n kautta. Päivätyön palkasta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksuja.

Päivätyö voi olla esimerkiksi:

  • Kotona, naapurissa tai sukulaisilla siivousta, lemmikkien hoitoa tai pihatöissä auttamista.
  • Vanhusten, lasten tai yhteisöjen parissa toimimista tai lähiyrityksessä avustamista.
  • Koko luokan tai koulun yhteisen tempauksen kuten myyjäisten, konsertin tai muun tapahtuman järjestämistä.

1. Ilmoita koulusi mukaan

Kun päätös keräykseen osallistumisesta on tehty oppilaskunnassa tai opettajankokouksessa, ilmoita koulusi keräykseen alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 040 753 0250 / Nora Huhta. Ilmoittautuminen mielellään viimeistään 2-3 viikkoa ennen keräyspäivää. Ilmoittautumisen jälkeen Amnesty lähettää sähköpostiisi työnantajalle annettavan lomakkeen sekä tilityslomakkeen koululle.

Tiedä enemmän! Amnestyn päivätyökeräykseen osallistuvat voivat tilata kouluunsa Amnestyn päivätyökampanjan verkkoesittelyn, jonka aikana on mahdollista esittää myös kysymyksiä. Esittely tilataan Nora Huhdalta osoitteesta nora.huhta@amnesty.fi.

Ilmoita koulusi mukaan päivätyökeräykseen!

2. Lataa oppimateriaalit

Lataa tästä päivätyökeräykseen liittyvä oppimateriaali. 

3. Ennen keräyspäivää

Tiedota oppilaille päivätyön ajankohdasta ja keräyskohteesta. Kopioi Amnestyn lähettämästä pohjasta kaikille osallistujille työlomakkeet ja jaa ne ennen päivätyöpäivää. Oppilaille annetaan päivämäärä, jolloin palkka ja työlomakkeen palautusosa palautetaan koululle.

4. Keräyspäivänä

Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen (jossa oppilaan nimi, koulu, luokka, työnantaja, työaika ja koulun leima) työnantajalle, joka allekirjoittaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi. Työnantaja maksaa palkan joko suoraan oppilaalle tai tilisiirtona Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 (suositeltu minimikorvaus 15 euroa). Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä rahojen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

Mikäli työnantaja maksaa suoraan Amnestylle hänen tulee kirjoittaa viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. Esimerkiksi ”Hepokatin yläaste päivätyökeräys”.

Kuvassa oppilaat keskittyvät päivätyötunnilla

5. Päivätyökeräyspäivän jälkeen

Kerää kaikkien keräykseen osallistuneiden oppilaiden palauttamat rahat yhteen ja vie ne pankkiin. Rahat tilitetään Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 täyttäen viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. HUOM! Rahat voi laskea koululla etukäteen jos haluat tietää keräyssumman. Pankeissa ei enää tehdä kolikkolaskentaa.

Voit tarkistaa oikean summan vertaamalla keräyssummaa oppilaiden palauttamien työlomakkeiden merkintöihin ja varmistaa, että kaikki rahat on palautettu.

6. Lukukauden lopuksi

Amnesty International lähettää koululle tiedon siitä, mitä päivätyökeräysrahoilla on saatu aikaan. Tiedon voi jakaa kaikkien luettavaksi tai kertoa aamunavauksessa.

Ilmoita koulusi mukaan keräykseen tästä!

Mihin keräyksen tuotot käytetään?

Sitoutumattomana järjestönä Amnesty rahoittaa toimintansa yksityisten lahjoitusten avulla. Lahjoitukset käytetään maailmanlaajuiseen työhön ihmisoikeusloukkausten estämiseksi.

Amnesty pyrkii paljastamaan ihmisoikeusloukkaukset luotettavasti, nopeasti ja sinnikkäästi. Kansainvälisen sihteeristön tutkijat keräävät systemaattisesti ja puolueettomasti tietoa ihmisoikeusloukkauksista ja eri maiden ajankohtaisista ongelmista muun muassa tapaamalla ihmisoikeusloukkausten uhreja, ihmisoikeusaktivisteja ja viranomaisia eri maissa.

Tiedot vakavista ongelmista julkistetaan ja niiden perusteella esitetään suosituksia hallituksille eri puolilla maailmaa. Viranomaisiin vaikuttaminen muodostaa merkittävän osan Amnestyn työtä. Amnestyn tukijat ja työntekijät tekevät myös näkyvää julkista kampanjointi- ja painostustyötä ihmisoikeusloukkausten pysäyttämiseksi. Amnestyn tukijat ja aktiivit ympäri maailmaa muodostavat vahvan verkoston, jossa on voimaa.

Seuraa meitä: